Comentariu la Pulsul Geostrategic 111 - Cercetarea ştiinţifică – modalitate eficientă de progres în cadrul serviciului de informaţii militar

Cercetarea ştiinţifică – modalitate eficientă de progres în cadrul serviciului de informaţii militar

Reflectând preocupările Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării de a fi un participant activ la procesul de transformare a Armatei României, într-o atmosferă de un înalt nivel ştiinţific, în ziua de 22 noiembrie 2011, la Palatul Cercului Militar Naţional, s-a desfăşurat prima ediţie a sesiunii de comunicări ştiinţifice cu tema ,,Adaptarea serviciilor de informaţii militare la schimbările mediului strategic – o privire în viitor”.

Acest demers ştiinţific a fost organizat de către Şcoala de Aplicaţie a Informaţiilor pentru Apărare „General Nicolae Condeescu” sub egida Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării şi s-a bucurat de o largă participare, la manifestare fiind prezenţi reprezentanţi ai Preşedinţiei României, ai mediului academic, ai corpului diplomatic acreditat la Bucureşti, ai celorlalte servicii de informaţii, ai presei militare, precum şi ai tuturor categoriilor de forţe din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. Calitatea lucrărilor prezentate, îmbinarea armonioasă a tuturor elementelor de program şi cadrul de desfăşurare al sesiunii de comunicări ştiinţifice au generat aprecieri unanime ale participanţilor.

Tematica acestei sesiuni de comunicări ştiinţifice, referitoare la adaptarea serviciilor de informaţii la schimbările mediului strategic, dezvoltările în domeniul spaţiului cibernetic, cultura de intelligence şi perfecţionarea pregătirii personalului, precum şi la activitatea antiteroristă şi de protecţie VIP, a fost generoasă şi de mare actualitate, aducând în dezbatere aspecte legate de importanţa activităţii de informaţii în actualul context de securitate. Cele peste 100 de lucrări ştiinţifice supuse atenţiei participanţilor au abordat teme extrem de variate, în consonanţă cu complexitatea şi importanţa domeniului.

Cu acest prilej, a fost evidenţiat faptul că, în prezent, politica mondială se află într-o etapă de tranziţie, marcată de un nivel ridicat de fluiditate strategică şi de reconfigurarea raporturilor de putere în sistemul internaţional. În condiţiile în care incertitudinea şi neliniaritatea tind să devină caracteristici majore ale mediului internaţional de securitate, în special ca urmare a manifestării unor riscuri şi ameninţări difuze şi impredictibile, serviciilor de informaţii le revine o responsabilitate crescută în a oferi decidenţilor politici şi politico-militari nu doar informaţii, ci, mai ales, cunoaştere strategică.

Din acest punct de vedere, nevoia de adaptare rapidă la noul mediu de securitate impune transformarea permanentă a serviciilor de informaţii ale statului, pe baze temeinic fundamentate, printr-o continuă înnoire şi ajustare conceptuală la nivel doctrinar, strategic şi cultural, în măsură să permită apărarea României şi a intereselor sale naţionale atât în plan extern, cât şi intern. În acelaşi timp, procesele de adapatare/transformare ale acestora au urmărit şi urmăresc, în continuare, atât crearea capacităţii de a anticipa şi de a preveni sau diminua, în mod eficient, riscurile şi ameninţările generate de schimbările din mediul de securitate, cât şi îndeplinirea exigenţelor impuse de apartenenţa României la NATO şi Uniunea Europeană.

(...)

Vezi materialul complet
înapoi Publicat în 2011-12-05 Imprimare Download sus