Despre Pulsul Geostrategic:

  • Buletin bilunar şi bilingv (română – engleză) care se apropie de al cincilea an de la apariţie (am publicat peste 85 de numere), "Pulsul Geostrategic" editat de S.C. INGEPO Consulting S.R.L, Braşov, România, este prima publicaţie realizată şi susţinută prin iniţiativă privată, prima de acest gen din România şi una dintre puţinele din regiunea Europei Centrală şi de Est care abordează chestiuni ale actualităţii geostrategice şi geopolitice ale lumii contemporane, în ansamblu, precum şi probleme de evoluţii regionale – Marea Neagră, Orientul Mijlociu, Balcani, Asia de Sud-Est, etc - abordate din punct de vedere politic, economic, militar, al raporturilor şi poziţionărilor acestor arii în contextul relaţiilor internaţionale.

    Publicaţia beneficiază de colaborarea permanentă sau specială a unor distinse personalităţi şi experţi cu experienţă îndelungată – oameni politici, analişti, diplomaţi de carieră, universitari, experţi militari, viitorologi, cercetători, oameni de afaceri, membrii ai unor organizaţii regionale, jurnalişti români şi străini, având acces la surse deschise de valoare în opt limbi, oferă celor interesaţi analize, sinteze, prognoze, studii cu caracter preponderent previzional, adaptate la opţiunile şi nevoile specifice persoanelor fizice şi juridice, factorilor de planificare şi decizie, circumscrise unei viziuni strategice globale, multe din acestea fiind folosite şi ca suport didactic de pregătire în institutele de învăţământ superior şi centre de cercetare din România şi străinătate.

  • Pulsul Geostrategic este şi un mijloc de informare util şi imparţial din domeniile referitoare la starea resurselor energetice mondiale şi regionale, apărarea, securitatea şi serviciile de informaţii.

    Prin activitatea sa publicaţia, îşi propune, în egală măsură, să contribuie la dezvoltarea şi susţinerea spiritului de colaborare internaţională, la crearea unui climat de parteneriat al inteligenţelor, puse în slujba cunoaşterii şi a demersurilor globale pentru dezvoltare şi prosperitate.

sus