Politica de confidenţialitate:

 • PRIN ACCESAREA ŞI UTILIZAREA ACESTUI SITE VĂ DAŢI ACORDUL EXPLICIT CU URMĂTOARELE REGULI DE CONFIDENŢIALITATE:

  Ingepo Consulting este autorul acestui site web şi beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor. Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu, Ingepo Consulting fiind liber de orice raspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea acestui site sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe acest site. Ingepo Consulting nu acordă nici un fel de garanţie pentru contţinutul şi utilizarea acestui site, materialele prezentate pe el fiind cu titlu pur informativ.

  Informaţiile despre produse, caracteristicile şi preţurile lor corespund realităţii de la momentul înscrierii lor pe site sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului. Aceste informaţii sunt oferite doar cu titlu informativ şi nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o oferta contractuală a produselor şi serviciilor oferite de Ingepo Consulting. Ingepo Consulting nu este răspunzatoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea materialelor de pe site.

  Ingepo Consulting colectează informaţii pe acest website, în conformitate cu legislaţia română în acest sens. Site-ul plaseaza un "cookie" pe calculatorul vizitatorului, adică un mic fişier utilizat strict pentru autentificarea automată a utilizatorului la vizitele ulterioare. Colectarea datelor se face prin:

  - Formularul de înregistrare utilizator. Datele sunt folosite în vederea trimiterii de informaţii precum şi trimiterii de oferte atractive din partea Ingepo Consulting (în funcţie de preferinţele setate de utilizator) .

  - Formularul de contact. Datele trimise de utilizator vor fi folosite în vederea contactării ulterioare de către Ingepo Consulting

  Informaţiile culese sunt utilizate pentru optimizarea site-ului şi a serviciilor oferite clienţilor de Ingepo Consulting şi partenerii săi. Prin accesarea acestui site vă daţi acordul la folosirea în scopurile mai sus menţionate a informaţiilor colectate de Ingepo Consulting pe acest site.

 • Adresele IP ale vizitatorilor acestui site sunt utilizate de Ingepo Consulting pentru o bună administrare a site-ului şi pentru statistici de uz intern care permit o mai buna deservire a clienţilor noştri.

  Ingepo Consulting nu este responsabil pentru conţinutul şi utilizarea site-urilor către care apar legături de pe site-ul Ingepo Consulting. Politica de confidenţialitate a acelor site-uri poate diferi de politica Ingepo Consulting de confidenţialitate. Faptul ca site-ul Ingepo Consulting conţine legături către alte site-uri nu înseamnă că Ingepo Consulting susţine, aprobă sau este responsabil pentru conţinutul de pe acele site-uri sau pentru utilizarea lor.

  Utilizatorul primeşte mesaje tip e-mail de la Ingepo Consulting numai în urma completării formularului de înregistrare şi a alegerii respectivelor liste. Ingepo Consulting işi rezervă dreptul de a nu mai trimite mailinguri anumitor utilizatori fara a oferi vreo explicaţie sau notificare prealabilă si fără a fi ţinut responsabil pentru neprimirea sau întârzierea respectivelor mesaje. Un mesaj este un buletin informativ trimis la mai mulţi utilizatori abonaţi la listele de discuţii.

  Site-ul Ingepo Consulting este protejat prin cele mai noi şi mai puternice tehnici şi metode de securitate. Informaţiile personale trimise de utilizatori pe acest site sunt protejate atât la utilizarea online cât şi offline a site-ului. Ingepo Consulting depune diligenţa necesară şi posibila pentru a proteja informaţiile personale ale vizitatorilor site-ului.

  Prezenta Politică de confidenţialitate se supune dreptului intern român. În caz de litigiu, se va încerca mai întai o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucratoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediul Ingepo Consulting. În cazul în care după trecerea acestui termen nu se ajunge la o înţelegere, va fi considerată competenţa instanta judecatoreasca din aceeasi structură administrativă cu sediul Ingepo Consulting.

  Ingepo Consulting işi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment conţinutul acestui website, precum şi Politica de confidenţialitate şi Termenii legali, fără nici un fel de notificare prealabilă.