DIPLOMAŢIA ROMANĂ A APĂRĂRII, Un secol şi jumătate sub zodia Minervei

DIPLOMAŢIA ROMANĂ A APĂRĂRII

Un secol şi jumătate sub zodia Minervei

- Scurt istoric -

Editura:MEDRO, Bucureşti, 2007.

Autori: Colectiv de redactare compus din membri ai Asociaţiei Diplomaţilor Militari in Rezervă şi Retragere "Alexandru Ioan Cuza".

Iată deci autorii care au redactat efectiv această lucrare, in care au pus, in afara cuvantului scris, pasiunea pentru profesiunea pe care au indeplinit-o cu credinţă şi devotament pentru Ţară şi Armată, decenii de-a randul: gl. bg. (r) ing. Mitică Detot, col. (r) Anghel Filip, gl. bg. (r) Nicolae Ilie, col. (r) Constantin Dumitrescu, col. (r) Emil Burghelea, şi col. (r) Vasile Miclea. Cartea a apărut cu sprijinul gl. (r) Sergiu Medar şi gl. bg. Ing. dr. Gheorghe Savu.

Cartea prezintă "indelungata şi bogata istorie a ataşaturii apărării romane" şi cuprinde perioadele istorice de la "Unirea" din 1859 pană in zilele noastre, autorii urmărind ca pe un fir roşu, contribuţia diplomaţilor militari la apărarea intereselor statului şi poporului roman.

Lucrarea este structurată in şase capitole şi trei anexe, care ne oferă o analiză documentată a celor 146 de ani de existenţă a diplomaţiei militare, "afirmată ca o componentă permanentă, activă şi reprezentativă a diplomaţiei romane, pentru promovarea cu succes a obiectivelor politicii externe şi de securitate a Romaniei," şi abordează istoric tematica astfel:

Capitolul I. - Diplomaţia romană a apărării : Tradiţii şi actualitate;

Capitolul II.- Diplomaţia militară a statului roman pană la caştigarea independenţei naţionale şi recunoaşterea ei pe plan internaţional;

1) Diplomaţia militară a principelui Alexandru Ioan Cuza, 1859-1866,

2) Diplomaţia militară a principelui Carol I, 1866-1881.

Capitolul III.-Diplomaţia militară a statului roman independent in perioada regatului, 1881-1919;

Capitolul IV.- Diplomaţia militară romanească, realizări şi dezamăgiri, 1919-1947;

Capitolul V.-Diplomaţia militară romanească in perioada 1947-1989;

Capitolul VI.-Diplomaţia militară romanească după evenimentele din decembrie 1989;

Anexa nr. 1 -Unele consideraţii privind lucrarea "Studiul asupra diplomaţiei militare" intocmit de Secţia a II-a, Biroul Legături externe, M.St. M., 1945.

Anexa nr.2 - Despre diplomaţie, diplomaţie militară şi informaţii,sofisme, maxime şi cugetări;

Anexa nr. 3 -Lista ataşaţilor militari romani de la 1877 pană la inceputul Mileniului III;

Sper, la fel ca şi autorii "ca această carte să completeze un gol in documentarea celor interesaţi şi să constitue un nou inceput pentru elaborarea altor lucrări in acest domeniu".

înapoi Publicat în 2007-12-05 Imprimare sus