GESTIONAREA CRIZELOR POLITICO-MILITARE, Editura : Top Forum,Bucureşti,2003, Autor : Gheorghe NICOLAESCU

Este realmente cunoscut faptul că accesul la informaţii a devenit aproape nelimitat, dar interpretarea şi modul de inţelegere a acestora produc, sau sunt la originea decalajelor şi a divergenţelor care apar atat la nivel de individ cat şi la nivel de societate, regional sau global.

Autorul apreciază, in prefaţa cărţii că "statele s-au aflat, iar unele se află şi in acest inceput de secol in situaţii critice, in confruntări şi dispute de diferite tipuri. Fie că aceste confruntări au fost "mondiale" sau "regionale", "de mare sau de mică intensitate", religioase, civile, rasiale, etnice, coloniale, subversive, revoluţionare etc., toate au fost purtate in numele unor "drepturi sacre" "inalienabile", "perene", "strămoşeşti", "legitime" ş.a., astfel incat secolul XX a cunoscut toate situaţiile care pot să decurgă din relaţiile violente dintre oameni.

Cercetările şi chiar clarificările expuse, in cele cinci capitole ale cărţii, se referă in special la sursele de insecuritate din interiorul naţiunilor şi in relaţiile transnaţionale, la necesitatea inţelegerii şi aplicării studiilor geopolitice in vederea localizării şi gestionării principalelor surse ale crizelor in contextul creşterii presiunilor exercitate de tendinţele de globalizare.

Un plus al acestui demers ştiinţific, este dat şi de faptul că pune la dispoziţia celor interesaţi o paletă de acţiuni preventive pentru eliminarea situaţiilor critice, iar cand acestea se transformă in crize, se evidenţiază necesitatea de a se trece de la modalităţile ideologice de analiză şi decizie, la gestionarea fenomenelor pe baza rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, monitorizarea domeniilor generatoare de situaţii critice, pregătirea şi antrenarea centrelor de decizie (de regulă organizaţii publice), pentru a evita surprinderea acestora. Implicarea corectă a centrelor de decizie , in toate secvenţele, situaţiilor critice concrete, face posibilă gestionarea performantă a acestora, cu condiţia ca erorile decizionale să nu devină ele insele surse ale unor situaţii critice, sau chiar a unor crize. De asemenea, acest studiu, pe baza analizelor efectuate, confirmă necesitatea implicării factorilor de decizie politico - militară in identificarea, investigarea, interpretarea şi gestionarea surselor de insecuritate la adresa naţiunii.

Autorul, general de brigadă in rezervă, cu o vastă pregătire şi experienţă militară, profesor la Colegiul Naţional de Apărare, apreciază "că posibilităţile organizaţiilor militare de a fi eficiente, de a se implica in prevenirea situaţiilor critice şi a crizelor decurg din posibilităţile decidenţilor politici de a identifica sursele potenţiale de insecuritate, de a atribui organizaţiilor militare misiuni adecvate in strategiile de securitate, de a constitui cadrul legal de acţiune şi de a asigura implicarea lor in toate secvenţele ce dau calitatea deciziilor publice".
 

înapoi Publicat în 2007-09-06 Imprimare sus