Serviciul de Informaţii al Armatei Romane: tradiţii şi continuitate


Serviciul de Informaţii al Armatei Romane: tradiţii şi continuitate

Autori: Dan PLĂVIŢU, Ilie Ovidiu FRĂŢILĂ

Editura: Axioma Print. Bucureşti 2009.

Apariţia cărţii este legată de marcarea a 150 de ani de existenţă ai Serviciului de informaţii militare, instituţie de elită a Armatei Romaniei.

Această carte este structurată in trei părţi, prima parte fiind dedicată perioadei de inceput a serviciului şi pană la finele anului 1989 (o perioada de 130 de ani). La 12 noiembrie 1859, domnitorul Alexandru Ioan Cuza decreta, prin Înaltul Ordin de Zi nr. 83, infiinţarea Secţiei a II-a in cadrul Statului Major al Armatei Principatelor Unite. Secţia nou infiinţată era condusă atunci de sublocotenentul Slăniceanu Gheorghe, avand ca ajutor pe sublocotenentul Ştefan Fălcoianu. Cei doi ofiţeri şi-au demonstrat valoarea, avansand in ierarhia militară pană la gradul de general şi funcţia de ministru de război.

Evoluţia Serviciului de Informaţii Militare al Armatei Romane a fost influenţată, atat de transformările Armatei Romaniei in ansamblul ei, cat şi de schimbările şi interesele politico-militare regionale şi continentale care au influenţat devenirea ţării noastre de-a lungul anilor. Sunt amintite momentele cele mai semnificative ale activităţii de informaţii militare: Războiul de Independenţă (1877-1878), Primul Război Mondial (1916-1919) şi al Doilea Război Mondial (1941-1945), dar şi unele momente de răscruce din istoria Romaniei, cum ar fi semnarea Pactului Ribentropp-Molotov (23 august 1939), Dictatul de la Viena ( vara anului 1940), invadarea Cehoslovaciei de către Uniunea Sovietică şi aliaţii săi din Tratatul de la Varşovia in data de 20-21 august 1968, (intervenţia armată in Romania fiind planificată pentru data de 22-23 august 1968), sub pretextul "că sunt ameninţate interesele socialismului din cele două ţări", dar şi evenimentele care au premers momentului de cotitură din istoria noastră contemporană din decembrie 1989.

A doua parte a cărţii se referă la transformările apărute ulterior desfăşurării evenimentelor din decembrie 1989. Este cert că anul 1989 a adus, in Europa de Est, mutaţii majore in intregul sistem social, politic, economic şi de securitate din regiune şi nu numai.

În partea a treia, lucrarea axată pe provocările inceputului de mileniu, oferă cititorului posibilitatea de a descoperii provocările cărora trebuie să le facă faţă organismele din domeniul informaţiilor militare, provocări generate de contextul in care funcţionează acum sistemul relaţiilor internaţionale in general şi al relaţiilor militare in special.

Se apreciază că este de aşteptat ca in viitor Direcţia de informaţii militare să mai sufere schimbări, in cadrul procesului de restructurare şi reformare a Armatei, dar şi ca urmare a unui proces firesc, deschis şi dinamic, caracteristic tuturor instituţiilor din domeniul securităţii şi apărării naţionale. De asemenea informaţiile militare işi propun ca in viitor să-şi imbunătăţească capacităţile de analiză multi-sursă, implementarea prevederilor de standardizare, specifice NATO şi UE privind activitatea de informaţii, modernizarea şi perfecţionarea sistemelor informatice şi de pregătire a analiştilor.
 

înapoi Publicat în 2010-01-21 Imprimare sus