AMENINŢĂRI PRIMARE

AMENINŢĂRI PRIMARE

Autor: Stan PETRESCU

Editura Militară, 2008

Autorul, specialist in terorism şi informaţii, ne oferă o nouă lucrare despre mediul de securitate devenit tot mai dinamic, caracteristicile acestuia in spaţiul euroatlantic, in cel euroasiatic şi in zona Orientului Mijlociu, factorii de risc la adresa securităţii naţionale, unele aspecte ale terorismului internaţional şi ale terorismului cu arme de distrugere in masă.

Un spaţiu important este acordat conflictelor locale şi regionale din Africa Centrală pană in Cipru, din Indonezia pană in Irlanda de Nord şi o analiză a situaţiei din Bosnia-Herţegovina.

Resurgenţa luptei pentru un loc important in actualul mediu de securitate este, incă, in plină desfăşurare. Lupta pentru resursele strategice, in special de petrol şi gaze naturale, s-a transformat deja intr-o armă politică, dacă avem in vedere modul preferenţial de acces şi distribuire a acestora.

Autorul consideră ca principale surse de insecuritate statele falimentare şi statele la răscruce fiindcă: ameninţările cele mai grave pentru mediul de securitate regional şi global vin acum mai puţin din partea statelor puternice, cat mai ales din partea statelor eşuate (falimentare). Dacă in trecut liderii internaţionali se preocupau de zonele in care se concentra puterea, in prezent, zonele in care se află un vid de putere se află in vizorul acestora.

Ce este un stat falimentar?
Autorul apreciază că in acest stat guvernul nu mai deţine controlul asupra teritoriului său şi nici monopolul de exercitare legitimă a forţei.

Intervenţiile externe pot constitui atat un indiciu cat şi o premisă pentru falimentul unui stat. Un stat eşuat este, de regulă, supus limitării suveranităţii sale, unor sancţiuni politice sau economice, prezenţei forţelor militare străine pe teritoriul său sau altor sancţiuni militare.

Autorul prezintă analize făcute de diferite instituţii, astfel Banca Mondială a identificat aproximativ 30 de state cu venit scăzut, Departamentul Britanic pentru Dezvoltare Internaţională 46 de state fragile, iar CIA, intr-un raport nominalizează 20 de state eşuate.

Utilizand 12 indicatori economici, sociali, politici şi militari, Fondul pentru Pace, o organizaţie de cercetare independentă, şi Foreign Policy au elaborat o listă cu 60 de state vulnerabile la conflicte interne violente. Analiza evidenţiază dezordinea caracteristică noii lumi a secolului XXI şi demonstrează faptul că problema pe care o ridică statele slabe şi eşuate este mult mai gravă, aproximativ două miliarde de persoane trăiesc in state nesecurizate, state cu un grad ridicat de vulnerabilitate la apariţia unui conflict civil extins.

Suntem martorii diseminării naţionalismului şi extremismului in intreaga lume, precum şi apariţiei tot mai vizibile a unui fenomen de erodare a suveranităţii naţionale a statelor prin acţiunea agresivă a etnicului, care se la fel ca ideologiile şi doctrinele religioase, devine tot mai intolerantă şi exclusivistă, cazul Kosovo fiind elocvent in acest sens.

Neliniştitoare este şi proliferarea armelor de distrugere in masă, care au constituit şi constituie un real pericol pentru siguranţa internaţională, mai ales că mai mult de 30 de state ale lumii deţin tehnologiile necesare să producă, să transporte şi să lovească ţine adverse.
 

înapoi Publicat în 2009-10-22 Imprimare sus