COMPRENDRE L'INTELLIGENCE ECONOMIQUE

COMPRENDRE

L'INTELLIGENCE ECONOMIQUE

Autor: Institutul de Înalte Studii de Apărare Naţională

Editura Economică

Prin contribuţia celor mai buni experţi, Institutul de Înalte Studii de Apărare Naţională (IHEDN) al Franţei propune o lucrare colectivă completă care ţine cont de diversitatea acumulărilor in domeniul specific al intelligence-ului economic. Pentru fiecare din tematicile abordate, lucrarea conţine o analiză teoretică insoţită de o latură operaţională, cat şi o bibliografie completă.

Lucrarea este construită in jurul axelor ce caracterizează astăzi intelligence-ul economic, in special in Franţa. Astfel sunt analizate modalităţile şi consecinţele evoluţiei conceptului de apărare economică, avand ca obiectiv să precizeze specificul francez in materie de intelligence economic. În acelaşi timp, lucrarea aprofundează ceea ce este, concret, intelligence-ul economic: posesoarea "cunoaşterii" bazată pe culegerea şi prelucrarea informaţiei utile; dedicată prezervării informaţiei şi cunoaşterii prin protejarea patrimoniului; contribuie la elaborarea şi difuzarea informaţiei prin procese de lobby şi strategii de influenţă.

Lucrarea este structurată pe patru capitole, fiecare avand două-trei subcapitole, in cadrul cărora sunt abordate mai multe problematici, după cum urmează:

Cap.1 - Specificul francez: o politică publică de intelligence economic. În acest capitol sunt tratate dispozitivul naţional de intelligence economic in Franţa, intelligence-ul economic in departamente şi regiuni, precum şi influenţa culturilor strategice naţionale, plecand de la trei exemple: China, Marea Britanie şi Marocul.

Cap.2 - Gestionarea cunoaşterii: culegerea şi prelucrarea informaţiei utile. Aici sunt abordate ciclul informaţiei, supravegherea - ca o prealabilă a deciziei strategice şi managementul cunoaşterii, locul său intr-o viziune organizaţională a procesului de intelligence economic.

Cap.3 - Protecţia patrimoniului: prezervarea informaţiei, cunoaşterii şi culturii. Aici sunt identificate riscurile şi ameninţările, sistemele de prevenire şi cele de gestionare a crizelor.

Cap.4 - Strategiile de influenţă: contribuţia la elaborarea şi la difuzarea informaţiei. În cadrul acestui capitol este abordată influenţa normativă, sarcina proactivă a intelligence-ului economic şi influenţa acestuia asupra deciziilor publice.

Acestor patru capitole i se adaugă unul preliminar, "De la apărarea economică la intelligence-ul economic", unul de concluzii, in care se vorbeşte de intelligence-ul teritorial ca mijloc al dezvoltării locale şi se face o sinteză şi perspectivă asupra domeniului abordat in lucrare, un cuvant inainte semnat de vice-amiralul de escadră Francois Dupont, fost director al IHEDN, o prefaţă semnată de Alain Juillet, inalt responsabil insărcinat cu intelligence-ul economic in cadrul Secretariatului General al Apărării Naţionale şi o postfaţă semnată de Olivier Darrason, preşedintele consiliului de administraţie al IHEDN.

În ultima parte a lucrării este trecută bibliografia folosită de autori, un index alfabetic şi Site-urile Internet.

Este de reţinut că lucrarea are 224 de pagini şi este disponibilă, la preţul de 10 euro, exclusiv in cadrul centrului de documentare al IHEDN, la adresa: 21, place Joffre - 75007 Paris.

 


 

înapoi Publicat în 2009-09-20 Imprimare sus