The Military Balance 2009

The Military Balance 2009

Editura: Routledge - Londra


Ediţia anuală a publicaţiei a fost lansată la 27 ianuarie 2009, la sediul Institutului Internaţional de Studii Strategice - Londra, fiind prezentată de Directorul General al IISS dr. John Chipman, impreună cu principalii autori ai lucrării.

Aşa cum este in mod obişnuit structurată, lucrarea prezintă posibilităţile armatelor naţionale a 170 de state, precum şi ale producţiei militare. Cartea analizează principalele tendinţe de evoluţie ale situaţiei militare şi economice, dezvoltările care pot afecta politica de securitate precum şi comerţul cu tehnică militară şi alte echipamente de uz militar.

Această ediţie se concentrează asupră unor subiecte specifice cum este cel al operaţiunilor desfăşurate in Irak, precum şi evoluţii ale participării internaţionale in Afganistan. Avand in vedere alegerile prezidenţiale, din 2009, in această ţară, se apreciază că asigurarea securităţii pentru desfăşurarea unui proces de alegeri credibile, este una din misiunile importante ale forţelor internaţionale.

În Europa este menţionată aniversarea a 60 de ani de la crearea NATO şi necesitatea crescandă pentru ca Alianţa să-şi imbunătăţească eforturile pentru definirea obiectivelor şi misiunilor, precum şi a criteriilor de succes. Se menţionează necesitatea reexaminării programului de extindere a NATO, in lumina conflictului dintre Rusia şi Georgia.

În Asia de Est un loc aparte il ocupă armata Chinei, confruntată cu numeroase probleme interne in 2008 (dezastre naturale, Jocurile olimpice), menţionandu-se şi o tendinţă de mai mare transparenţă, concretizată prin instituirea unui purtător de cuvant militar in timpul cutremurului, cu menţiunea că, cel puţin in SUA, impresia este că armata chineză ar trebui să dea dovadă de mai multă transparenţă in prezentarea activităţilor curente şi de perspectivă.

Se apreciază că, in africa, conflictele continuă să domine dezbaterile pe probleme de securitate şi apărare, menţionand violenţele din Congo care au dus la peste 250.000 de civili refugiaţi. În continuare sunt abordate problemele din Darfur şi Somalia, inclusiv problema pirateriei.

Desigur, sunt analizate problemele cu care se va confrunta noua administraţie americană in domeniul apărării, menţionand că Pentagonul, incă condus de Robert Gates va trebui să analizeze problemele militare şi in contextul crizei economice, care inevitabil va influenţa şi nivelul cheltuielilor militare.

Cartea conţine 49 de tabele şi date comparative deosebit de utile şi interesante (bugete de apărare, contracte de import tehnică militară pe diferite ţări sau zone, grupări insurgente din diferite ţări, operaţiuni militare ONU, etc) mai multe hărţi (războiul Rusia - Georgia, Irak, Afganistan, incidente de piraterie in Somalia, programele NATO de cooperare şi parteneriat şi altele).

Este inclusă o hartă de perete detaliată cu actualele zone de conflict, insoţită de tabele explicatorii.

Cartea, care are aproape 500 de pagini, poate fi comandata direct la Editură sau la librării on-line, preţul aproximativ fiind de 400 dolari.

înapoi Publicat în 2009-02-24 Imprimare sus