Crima organizată şi corupţia - elemente de suport vital pentru organizaţiile teroriste

Crima organizată şi corupţia - elemente de suport vital pentru organizaţiile teroriste


Autor:Lect.univ.drd.Vasile FULGA

Editura:Centrul Tehnica Editorial al Armatei 2008

Colonelul lector universitar doctorand Vasile Fulga, un specialist in domeniul informaţiilor pentru apărare, este autorul a numeroase articole, referate, lecţii şi comunicări ştiinţifice referitoare la complexitatea fenomenului crimei organizate şi corupţie; care reprezintă suportul vital al terorismului, dar şi despre terorism ca fenomen social şi vector asimetric al războiului in viitor.

A absolvit Colegiul Naţional de Apărare in anul 2005.

Analizand schimbările de la sfarşitul secolului trecut şi inceputul secolului actual care au produs transformări profunde ale mediului de securitate, au creat o lume mult mai complexă şi eterogenă, fenomenul globalizării prin democratizare, accentuand interdependenţele multiple dintre state, lucrarea tratează nu numai noile pericole, dar propune şi unele soluţii pentru stoparea sau diminuarea acestora.

In Capitolul 1:"Crima organizată - factor de risc şi ameninţare la adresa securităţii naţionale şi militare a statelor", autorul defineşte crima organizată, trăsăturile, tipologia, domeniile, factorii şi mecanismele implicate in dinamica acesteia. Ca domenii ale crimei organizate tratează pe larg: traficul de droguri; traficul cu armament, muniţii, explozibili, materiale radioactive, tehnologie nucleară, substanţe chimice, toxice sau agenţi biologici; migraţia ilegală; traficul de fiinţe umane; criminalitatea economico - financiară; "spălarea" banilor, falsificarea şi traficul de valută, cărţi de credit, monedă naţională şi alte instrumente de plată ori false ori contrafăcute; criminalitate informatică; traficul cu autoturisme furate.

In Capitolul 2: "Corupţia - un suport al terorismului ce nu cunoaşte frontiere", fenomenul corupţiei fiind in concepţia autorului" un ansamblu de acte şi fapte ilicite, ilegale şi imorale, care contrastează puternic cu normele sociale şi juridice existente şi acceptate in societate, fiind determinat de un complex de cauze şi condiţii de natură socială, economică, politică, morală şi culturală". In Romania corupţia se intrepătrunde cu crima organizată aici fiind deosebit de active 5 mafii: ţigănească, turcă, arabă, chineză şi ucraineano - moldovenească.

Capitolul 3: "Prevenirea, cunoaşterea şi combaterea crimei organizate şi corupţiei - o necesitate prioritară a Romaniei in contextul luptei impotriva terorismului", tratează influenţele crimei organizate şi ale corupţiei asupra siguranţei naţionale şi militare a Romaniei, dar şi cadrul legislativ, obiectivele, strategiile, locul şi rolul structurilor cu atribuţii in domeniul siguranţei naţionale.

Cartea cuprinde şi 15 anexe, care fie ilustrează, fie intregesc capitolele sau subcapitolele lucrării.

Această carte este o lectură de referinţă pentru structurile şi profesioniştii care lucrează in domeniile combaterii crimei organizate şi a corupţiei, dar şi pentru stoparea fenomenului terorist.

înapoi Publicat în 2008-11-24 Imprimare sus