SFARŞITUL PETROLULUI. In pragul unui dezastru

SFARŞITUL PETROLULUI.

In pragul unui dezastru

Editura : Litera Internaţional, 2008

Autor : Paul ROBERTS.

La apariţia acestei lucrări, New York Review of Books, remarca: "probabil cea mai bună carte scrisă vreodată despre politica energetică şi despre consecinţele ei asupra mediului."

In cadrul pieţei mondiale de energie, petrolul deţine 40%, 26% revine cărbunelui şi 24% gazelor naturale. Ultimele două ar putea fi, apreciază autorul, o alternativă pentru petrol, dar cărbunele este murdar, iar gazele sunt greu de transportat, ba mai implică şi o serie de alţi factori de geopolitică (furnizori , trasee de transport etc.).

Arderea hidrocarburilor nu eliberează numai energie , ci şi dioxid de carbon, un compus care, ajuns in atmosferă, acţionează asemenea unui geam de seră de dimensiuni planetare, conservand căldura solară, ridicand astfel temperatura pe tot globul pămantesc.

Statisticile şi documentele invocate oferă cititorilor răspunsuri, nu numai profunde şi competente, dar unele sunt chiar şocante, in această categorie intrand in special necesarul de energie care se va dubla in următorii 10-15 ani. Consumul zilnic de petrol va ajunge la 140 de milioane de barili, cererea de energie electrică va creşte cu peste 70%, sistemele actuale de transport a resurselor energetice vor fi depăşite, in condiţiile, spune autorul, in care peste un miliard şi jumătate de oameni nu au acces la electricitate.

Cartea este o naraţiune in trei părţi. In Partea intaia, formată din cinci capitole se explică cum şi de ce a devenit energia parte vitală a existenţei umane. Capitolul I prezintă o istorie prescurtată a energiei. Capitolul al II-lea se referă la cantităţile de petrol rămase şi la dificultăţile intampinate in a descoperi noi zăcămintele, (Brazilia a descoperit recent, se pare, cel mai mare zăcămant submarin din ultimii 30 de ani). Capitolul al III-lea se referă la construirea unui viitor pe baza aşa numitei economie a hidrogenului. Despre relaţia energie- putere se vorbeşte in capitolul al IV-lea. Prima parte a cărţii se incheie cu un capitol (V), despre schimbarea climatică la nivel mondial.

In Partea a doua, in Capitolul VI, se referă la consumurile energetice , petrol , electricitate, alte forme de energie. In capitolul al VII-lea facem cunoştinţă cu producătorii de petrol şi gaze. Noii combustibili şi sistemele alternative de energie, sunt tratate in Capitolul VIII. Nici importantul şi mult neglijatul concept al conservării nu este uitat , este apreciat ca fiind esenţial pentru noile economii energetice durabile (cap. IX ).

In Partea a treia " Spre necunoscut" , in Capitolul al X-lea este descris actualul sistem energetic care nu mai face faţă, iar dezvoltarea unei energii "curate" intră in concurenţă cu nevoile de energie. Capitolul al XI-lea descrie actuala ordine energetică şi modul cum aceasta a influenţat şi corupt economii şi naţiuni. Lupta dinte sistemul actual şi cel al viitorului şi parcursul către o nouă economie sunt tratate in ultimele două capitole.

Cartea este interesantă pentru noi toţi, deoarece suntem consumatori ai resurselor energetice.

înapoi Publicat în 2008-06-04 Imprimare sus