DEZINFORMAREA. Văzută din Est

DEZINFORMAREA

Văzută din Est

Editura : PRO Editură şi Tipografie, 2007

Autor : Vladimir Volkoff.


Incă din introducere, autorul, ne atrage atenţia că : "Prezenta lucrare se vrea in principal o analiză critică a cărţii Manipularea conştiinţei a marelui politolog Serghei Kara-Murza," pentru care "dezinformarea nu este atat o creaţie sovietică, cat adaptarea la politică a tehnicilor publicitare, a căror patrie este, evident, occidentală, dat fiind că lumea sovietică nu a cunoscut niciodată publicitatea."

Considerat unul dintre cei mai talentaţi şi curajoşi analişti ai fenomenului dezinformării, consilier pe langă serviciile secrete franceze, in cartea "Tratat de dezinformare" Volcoff, ne introduce intr-o lume unde nimic nu este ceea ce pare a fi. Acţiuni de intoxicare, abuz de cuvinte, deturnarea sensului, lipsa de scrupule, corupţia şi numeroase exemple, unele destul de recente constituie subiectul acestei cărţi.

Dezinformarea văzută din est, are nouă capitole , iar in primul capitol intitulat : Manipulare şi dezinformare, ne asigură că manipularea opiniei publice, a conştiinţei, cum spune Kara-Murza, nu este ceva nou, de la Demostene pană in zilele noastre cand "ceea ce este politic corect azi poate deveni incorect maine, şi va exista un alt politic corect căruia ii vei fi mereu prizonier."

In capitolul al II-lea, este definită dezinformarea, atat de autor cat şi de Kara- Murza şi ajunge la concluzia că uneori, dezinformarea , nu este decat o formă de abatere a atenţiei.

Despre Dezinformare şi putere, se scrie in capitolul următor, cand se afirmă că, in epoca noastră se dovedeşte din ce in ce mai des că nu există putere fără informare, dar nici fără dezinformare.

Capitolul următor (IV), despre dezinformare şi limbaj, clarifică care este locul şi puterea cuvantului in manipularea conştiinţei, cuvintele nu-şi mai au propriul inţeles, ci pe acela pe care li se atribuie in funcţie de necesitatea momentului. Kara-Murza deosebeşte două limbi : una " indigenă" şi alta creată de societatea industrială şi care este adoptată de ideologie , limba " corectă" predată de profesioniştii de la ziare, radio, televiziune.

Vederi istorice asupra dezinformării, din capitolul următor, se referă la diferite exemple din istorie care au avut rolul de manipulare dar şi la faptul ca omul nu a fost din totdeauna dezinformat .

Tehnicile de dezinformare, care au drept scop atacul asupra conştiinţei , cuprind următoarele procedee : prin cuvant, număr, repetiţie, zvon, clişee şi prin imagini.

In capitolul VII, autorul, se intreabă " ce e de făcut? Şi recunoaşte că omul dispune de o reţea de apărare pe care o poate folosi mult mai bine decat a face acum.

Kara-Murza şi cu mine, ultimul capitol se referă la faptul că, deşi cei doi pleacă de la ipoteze diferite, ajung la concluzii aproximativ asemănătoare in privinţa faptului insuşi al dezinformării. Dezinformarea este un mijloc de dominare, produce o lume fictivă, dar există anumite antidoturi impotriva ei.

înapoi Publicat în 2008-05-23 Imprimare sus