ELEMENTE DE GEOPOLITICĂ ŞI GEOSTRATEGIE

ELEMENTE DE GEOPOLITICĂ

ŞI GEOSTRATEGIE

Editura: Universităţii "Transilvania" Braşov ,2007.

Autor : col. (r) prof. univ. dr. Vasile Marin.

In prefaţă, prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu, apreciază că după ştiinţa dansului cartea este singura de acest fel in care autorul imbină geopolitica cu geostrategia.

Autorul, porneşte in demersul său, de la constatarea că geopolitica şi geostrategia analizează in mod ştiinţific, in special problemele globale ale omenirii din domeniile socialului, economicului, politicului, culturalului, a celui militar şi geografic şi altele, incercand să ofere soluţii in rezolvarea situaţiilor deosebit de dificile cu care se confruntă omenirea.

Cele două ştiinţe insă abordează şi relaţiile conexiunilor şi interacţiunii dintre state, folosesc un limbaj propriu dar şi unul comun care asigură inţelegerea fenomenelor geopolitice şi geostrategice ale zilelor noastre.

Lucrarea, apreciază autorul, " se prezintă ca o entitate conceptuală de sine stătătoare, ea totuşi exprimă o diversitate in unitate, in sensul că ideile şi opiniile oferite sunt sub sumate unor domenii interesante şi utile ale cunoaşterii umane, geopolitica şi geostrategia."

Fin analist de geopolitică şi geostrategie, autorul, in primul capitol , se referă la fizionomia războiului şi artei militare in secolul al XXI-lea, analizează apoi fenomenul demografic, spaţiile de continuitate lingvistică şi spirituală, fenomenul financiar contemporan, ajungand in capitolul al cincilea să se refere la criza geopolitică şi determinările sale, elementele de analiză geopolitică şi rolul acestora in prevenirea, atenuarea şi stingerea crizelor.

In următoarele capitole sunt tratate atat principalele şcoli şi teorii geopolitice ale secolului XX, cat şi conceptele de cosmopolitică şi cosmostrategie, politicile europene de securitate şi apărare, actorii şi pivoţii geopolitici.

Incepand cu capitolul al X-lea, lucrarea cuprinde elemente de analiză geopolitică a ordinii internaţionale contemporane, unele consideraţii privind relaţia dintre religie şi putere, dintre islam şi putere, unele aspecte filozofice ale relaţiei dintre polemologie şi geopoilitică spaţiul ca domeniu de confluenţă a acestora.

Terorismul, ca ameninţare majoră la adresa securităţii, tratat in capitolul al XIV-lea, nu putea să lipsească intr-o asemenea lucrare, abordări privind falia geopolitică, element de construcţie şi analiză şi desigur aspectele de analiză geopolitică a spaţiului caucaziano-pontic ex-sovietic şi locul şi rolul Chinei in echilibrul de putere in Extremul Orient şi Pacificul de Nord.

In ultimul capitol (XX) este tratată relaţia dintre politic şi militar, raportul dintre scop şi mijloc in război, locul şi rolul armatei in cadrul sistemului politic contemporan.

" Suntem convinşi - spune prof. univ. dr. Emilian M Dobrescu - că lucrarea de faţă vă va introduce intr-un nou univers, inefabil, universul Geopoliticii şi al Geostrategiei - discipline ştiinţifice esenţiale pentru orice specialist. De aceea, nu pregeta să lecturezi cu dezinvoltură această carte! Vei fi mai bogat in aplicarea Forţei Cunoaşterii, a inţelepciunii Informaţiilor dobandite şi a Frumuseţii Ideilor ilustrate cu măiestrie in această carte".
 

înapoi Publicat în 2008-05-23 Imprimare sus