INFORMAŢIILE INTR-O LUME NESIGURĂ

INFORMAŢIILE INTR-O LUME NESIGURĂ

(Intelligence in an Insecure World)

Autori: Peter Gill şi Mark Phythian

Editura: Polity Press, Marea Britanie,2006


Autorii, Peter Gill - profesor de ştiinţe politice şi probleme de securitate la Universitatea John Moores din Liverpool, iar Mark Phythian - profesor pentru probleme de securitate internaţională la Universitatea din Wolverhampton, reuşesc prin această lucrare o abordare profesionistă a teoriei serviciilor de informaţii, acum, la inceputul secolului XXI.

Ca orice lucrare care se respectă in domeniu şi această carte incepe prin a da o definiţie a activităţii de informaţii, insă capitolul nu se limitează la aceasta, menţionand aspecte interesante privind evoluţia, limitele si semnificaţia conceptului. In finalul acestui prim capitol se argumentează necesitatea dezvoltării aspectelor teoretice ale activităţii de informaţii.

Luand in consideraţie evoluţiile internaţionale după 11 septembrie 2001 şi aspectele noi cu care s-au confruntat serviciile de informaţii in ultimii ani, cartea incearcă să fie, in acelaşi timp, un instrument util celor care incearcă să inţeleagă această activitate şi mai ales politicienilor.

Analizand reţelele de securitate ale diferitelor componente statele, corporatiste şi comunitare, autorii evidenţiază şi interdepen-deţele acestora, precum şi condiţiile optime pentru ca acestea să funcţioneze in siguranţă.

Desigur, intr-o asemenea lucrare nu pot lipsi abordări privind sursele de informaţii, deschise şi secrete, deşi, după părerea noastră, culegerii prin surse umane - HUMINT, i se alocă un spaţiu redus.

Este insă util şi interesant capitolul consacrat eşecurilor in activitatea de informaţii. Aici sunt analizate cu profesionalism limitele activităţii de obţinere a informaţiilor, eşecurile in procesul de culegere, dar şi cele datorate analizei, precum şi relaţia politică-informaţii, ca element important al unor eşecuri. Nu este evitată abordarea problemei tendinţelor de politizare a activităţii de informaţii. Analizele sunt insoţite de exemple practice, atat mai vechi (Vietnam, Iran, dar şi actuale, 11 septembrie şi 7 iulie 2005 -Londra).

Un capitol separat este destinat analizării activităţii de informaţii in problema programului nuclear irakian şi cauzelor eşecului in această problemă.

Un penultim capitol abordează problema controlului democratic al serviciilor de informaţii, atat prin comisiile de specialitate ale parlamentelor (fiind prezentată organizarea concretă a acestei activităţi in Marea Britanie), dar controlul extraparlamentar, inclusiv rolul mediei, organizaţiilor neguvernamentale şi al cetăţenilor in acest sens.

In final autorii incearcă să ofere un punct de vedere privind rolul informaţiilor pentru o lume mai sigură.

Cartea subliniază faptul că informaţiile au inceput să ocupe un loc tot mai important in activitatea guvernelor şi problematicii internaţionale, comparativ cu orice perioada anterioară, reluand dezbateri mai vechi şi creand altele noi.

Insoţită de scheme, tabele şi suficient de multe exemple practice, cartea se poate număra printre cele care trebuie să facă parte din biblioteca celor interesaţi de acest domeniu.

înapoi Publicat în 2008-03-20 Imprimare sus